Kontakt

Energoautomatyka sp. z o.o.


RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
• administratorem Państwa danych osobowych jest:      Energoautomatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), ul. Św. A. Chmielowskiego 6
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – energoautomatyka@energoautomatyka.pl
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub zamówienia.
• Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt b, c oraz f.
• Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
• Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od momentu, w którym zamówienie zostanie ostatecznie zakończone.
• Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy lub zamówienia.